SUSHI – NÉT VĂN HÓA ẨM THỰC NHẬT BẢN TẠI KHÁCH SẠN THE REED

April 4th, 2021|Uncategorized|

Bạn đã từng xem bộ phim "Jiro Dreams of Sushi" thì sẽ hiểu được phần nào sự khổ luyện của một đầu bếp để trở thành Itamae (đầu bếp chính trong bếp Nhật). Từ một người học việc, phải mất [...]