Kid-Show “Một ngày làm nhân viên Khách sạn”

Tháng Năm 1st, 2016|Chưa được phân loại|

Chơi mà học – Học mà chơi, đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải thông qua chương trình Kid show “Một ngày làm nhân viên Khách sạn” – một Chương trình “Trải nghiệm kĩ năng nghề [...]